Protech  projekční a inženýrská kancelář
 ing. Jiří Knop  specialista na technologii a vzduchotechniku
[ home ] [ kontakt ] [ o firmě ] [ reference ]
 

o firmě

Jiří Knop - Protech

Datum narození: 19.4.1952

Vzdělání: VŠD Žilina, fakulta strojní, ukončení studia 1975

Ing. Jiří Knop působí v oboru skladování a manipulace s hořlavými kapalinami od r. 1975, kdy nastoupil jako projektant v Chemoprojektu Přerov a působil zde jako specialista v projekci technol. částí a vzduchotechniky až do r. 1992. V letech 1992 až 1995 byl společníkem ve firmě P.I.K. s.r.o. Přerov, zaměřené na projekční činnosti v oboru manipulace a skladování hořlavin a komplexní dodávky staveb (na klíč) - především veřejných čerpacích stanic PHM.

Od 1.1.1996 působí samostatně -jeho firma Protech je opět zaměřena na projekci, inženýrské činnosti a dodávky především technol. částí staveb pro skladování a manipulaci s ropnými produkty a na vzduchotechniku, dále se zabývá dodávkami, servisem a montáží systemů kontinuálního měření hladin Veeder - Root. Specializací firmy jsou kromě běžných řešení i technická řešení uvedených profesí do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (Zona 2; Zona 1.

webdesign Eprojekt s.r.o. - 2001